پنکه

فیلتر رنگ
  • سفیدسفید
  • مشکیمشکی
  فیلتر برند
   • پارس خزرپارس خزر
   فیلتر هزینه

    پنکه پارس خزر مدل ۴۰۱۰R

    ریال

    پنکه پارس خزر مدل ۴۰۱۰S

    ریال

    پنکه پارس خزر مدل ۴۰۳۰

    ریال

    پنکه پارس خزر مدل ۴۰۶۰R

    پنکه پارس خزر مدل ۴۰۷۰R

    ریال

    پنکه پارس خزر مدل ۹۰۱۰R

    14,780,000 ریال

    پنکه پارس خزر مدل ES-5020MKAI

    ریال
    سفید
    مشکی

    پنکه پارس خزر مدل FSR-ADO

    12,518,000 ریال

    پنکه پارس خزر مدل FSR-SHIBA

    پنکه دیواری پارس خزر ۷۰۱۰

    ریال

    پنکه دیواری پارس خزر مدل ES7020WKAI

    پنکه رومیزی پارس خزر مدل RIMA-FDR

    ریال